Vreemdelingenrecht / Asielrecht

Vreemdelingenrecht richt zich op mensen uit het buitenland die zich in Nederland willen vestigen. Bent u bijvoorbeeld getrouwd met een Nederlander, dan kan Rechtshulp Noord Advocaten u helpen om een verblijfsvergunning te krijgen. U kunt ons ook inschakelen om uw belangen te behartigen wanneer de nationaliteit van uw kind bepaald moet worden, als het in het buitenland geboren is. Wij komen ook voor u op als de rechtsgeldigheid van uw huwelijk bepaald moet worden wanneer u onder een andere wetgeving getrouwd bent.

Asielrecht is van toepassing op vluchtelingen uit het buitenland die in Nederland asiel willen aanvragen. Rechtshulp Noord Advocaten komt op voor uw belangen wanneer u in een centrum van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zit. Wij zorgen ervoor dat de behandeling goed is, luisteren naar uw verhaal en kunnen een eventuele beslissing van de IND aanvechten. Bijvoorbeeld wanneer u naar uw eigen land wordt teruggestuurd, terwijl de rest van uw familie in Nederland mag blijven.

Meer weten? Bel ons!