Vreemdelingenrecht / Asielrecht

Vreemdelingenrecht richt zich op mensen uit het buitenland die zich in Nederland willen vestigen. Bent u bijvoorbeeld getrouwd met een Nederlander, dan kan Rechtshulp Noord Advocaten u helpen om een verblijfsvergunning te krijgen. U kunt ons ook inschakelen om uw belangen te behartigen wanneer de nationaliteit van uw kind bepaald moet worden, als het in het buitenland geboren is. Wij komen ook voor u op als de rechtsgeldigheid van uw huwelijk bepaald moet worden wanneer u onder een andere wetgeving getrouwd bent.

Asielrecht is van toepassing op vluchtelingen uit het buitenland die in Nederland asiel willen aanvragen. Rechtshulp Noord Advocaten komt op voor uw belangen wanneer u in een centrum van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zit. Wij zorgen ervoor dat de behandeling goed is, luisteren naar uw verhaal en kunnen een eventuele beslissing van de IND aanvechten. Bijvoorbeeld wanneer u naar uw eigen land wordt teruggestuurd, terwijl de rest van uw familie in Nederland mag blijven.

Meer weten? Bel ons!

Mw. mr. S. de Vaal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Vreemdelingenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.