Letselschade

Rechtshulp Noord Advocaten behartigt uw belangen wanneer u letselschade heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval op het werk of door een medische misser. Wanneer dit nodig is, kunnen wij voor u procederen om de aansprakelijkheid vast te stellen. Daarna zorgen wij ervoor dat de door u geleden schade zo goed mogelijk wordt vergoed, hetzij door een procedure, hetzij door onderhandelingen met de tegenpartij, vaak een verzekeringsmaatschappij.

Meer weten? Bel ons!