Letselschade

Rechtshulp Noord Advocaten behartigt uw belangen wanneer u letselschade heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval op het werk of door een medische misser. Wanneer dit nodig is, kunnen wij voor u procederen om de aansprakelijkheid vast te stellen. Daarna zorgen wij ervoor dat de door u geleden schade zo goed mogelijk wordt vergoed, hetzij door een procedure, hetzij door onderhandelingen met de tegenpartij, vaak een verzekeringsmaatschappij.

Meer weten? Bel ons!

Mr. A.Z. van Braam heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Letselschaderecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mr. G. Bakker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

–  Slachtofferrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied