Sociale zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht gaat onder meer op in zaken die te maken hebben met uitkeringen, wegens arbeidsongeschiktheid zoals de WIA en werkloosheid. Ook de gemeentelijke bijstand (de WWB/PW) levert veel vragen op. In geval van fraude of moet u om een andere reden een uitkering terugbetalen of hebt u een boete of maatregel opgelegd gekregen, dan kan Rechtshulp Noord Advocaten u bijstaan. Dat kunnen wij ook doen wanneer u een uitkering is geweigerd, bijvoorbeeld omdat u ontslagen bent en er sprake was van verwijtbaar gedrag.

Meer weten? Bel ons!

Mr. A.Z. van Braam en mw. mr. F. Bakker hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Sociaal Zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.