Sociale zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht gaat onder meer op in zaken die te maken hebben met uitkeringen, wegens arbeidsongeschiktheid zoals de WIA en werkloosheid. Ook de gemeentelijke bijstand (de WWB/PW) levert veel vragen op. In geval van fraude of moet u om een andere reden een uitkering terugbetalen of hebt u een boete of maatregel opgelegd gekregen, dan kan Rechtshulp Noord Advocaten u bijstaan. Dat kunnen wij ook doen wanneer u een uitkering is geweigerd, bijvoorbeeld omdat u ontslagen bent en er sprake was van verwijtbaar gedrag.

Meer weten? Bel ons!