Algemeen civielrecht

Het algemeen civielrecht regelt alle mogelijke overeenkomsten en verplichten zoals schadevergoeding tussen personen of bedrijven die er in het dagelijks leven kunnen zijn. Rechtshulp Noord Advocaten helpt u wanneer een overeenkomst – bijvoorbeeld de levering van een auto, huis of een dienst – niet wordt nageleefd. Of wanneer uw verzekeraar u niets uitkeert.

Gaat u binnenkort een overeenkomst sluiten? Laat uw belangen dan behartigen door Rechtshulp Noord Advocaten. Wij kunnen voor u de voorwaarden doornemen waaronder een overeenkomst gesloten wordt en voor u de risico’s beoordelen. Dit om te voorkomen u dat u later ergens aansprakelijk voor wordt gesteld waar u het helemaal niet mee eens bent.

Meer weten? Bel ons!

Mr. A.Z. van Braam, mr. E.H. Jansen en mw. mr. F. Bakker  hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.