Huurrecht

Heeft u problemen met uw verhuurder over -bijvoorbeeld- de (hoogte van de) huur of over (achterstallig) onderhoud of dreigt huisuitzetting dan kunt u bij ons terecht.

Meer weten? Bel ons!

Mw. mr. S. de Vaal en  mw. mr. F. Bakker hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Huurrecht

Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.