Personen- en familierecht

Bij personen- en familierecht gaat het om zaken als het regelen van scheidingen, het bepalen van de alimentatie en de omgangsregeling, maar ook om naamswijzigingen en uithuisplaatsingen. Ligt u in scheiding en wilt u dat de zaken goed geregeld worden? Wij zijn scherp voor u als cliënt, maar denken ook aan de toekomst. Goede begeleiding wil ook zeggen dat wij proberen er het beste voor u uit te halen zonder dat dit ten koste gaat van de onderlinge verhoudingen. U kunt ons ook inschakelen wanneer u een goede omgangsregeling met uw kind wenst of wanneer u de hoogte van de alimentatie wilt aanvechten.
Wilt u er onderling met de wederpartij uit komen? Dan kunt u ook kiezen voor mediation. U werkt dan samen aan een oplossing.

Meer weten? Bel ons!

Mr. E.H. Jansen en mw. mr. S. de Vaal hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.