Disclaimer

Rechtshulp Noord Advocaten is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.
Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van Rechtshulp Noord Advocaten geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Rechtshulp Noord Advocaten geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Op de pagina’s van de site van Rechtshulp Noord Advocaten kunnen links naar (niet-commerciĆ«le) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Rechtshulp Noord Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies via e-mail van het kantoor van Rechtshulp Advocaten is geheel vrijblijvend. Rechtshulp Noord Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de e-mail vraagfunctie op de website of via de webpagina’s van de kantoren van Rechtshulp Advocaten.
Daarnaast behoudt Rechtshulp Noord Advocaten zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

PRIVACY VERKLARING

Rechtshulp Noord Advocaten (hierna RNA) respecteert uw privacy. RNA verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
RNA verwerkt uw persoonsgegevens (met de volgende doelen) om contact met u te kunnen onderhouden en om onze dienstverlening behoorlijk uit te kunnen voeren, waaronder het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingen).
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende: voor- en achternaam, telefoonnummer, E-mailadres, geslacht en adres; en voor het aanvragen van toevoegingen ook BSN, woonsituatie.
De persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op onze website worden uitsluitend gebruikt om u in te plannen in ons spreekuurrooster.
RNA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
RNA verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
RNA gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal RNA u vragen zich te identificeren. RNA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
RNA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons.
Onze contactgegevens zijn: info.gron@rechtshulpnoord.nl, Postbus 47 (9700AA) Groningen, Elzenlaan 2-4 (9741NE) Groningen, 050 5474760. Rechtshulp Noord Advocaten is de handelsnaam van Stichting RNA Groningen en de maatschap RNAdvocaten.
Een klacht over bovenstaande kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.