Arbeidsrecht

Alles wat met ziekte, de wet Poortwachter, ontslag, arbeidsgeschillen, pensioen en arbeidsomstandigheden te maken heeft, valt onder arbeidsrecht. En uiteraard ook de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Om wat voor zaak het ook gaat, samen met u bepalen wij de strategie. Waar bent u bij gebaat? Wat is voor u haalbaar? Wij onderhandelen scherp, maar proberen ook altijd een goede verstandhouding met de tegenpartij te bewaren. Misschien moet u in de toekomst samen met elkaar verder. Als het moet, leggen wij de zaak voor aan de rechter.

Bent u op staande voet ontslagen, dan kunnen wij het ontslag aanvechten. Heeft u te maken met een concurrentiebeding, dan kunnen wij proberen om deze in overleg met uw oude werkgever te beperken, bijvoorbeeld wat betreft het gebied waarin of de soort klanten waarvoor u mag werken.

Ook ondernemers kunnen wij bijstaan als het gaat om conflicten die onder het arbeidsrecht vallen. Wij kunnen bijvoorbeeld laten zien of er voldoende grond is om een werknemer te ontslaan. Of welke verplichtingen u heeft als werkgever op grond van de wet Poortwachter. Rechtshulp Noord Advocaten kan u ook helpen wanneer een van uw medewerkers zegt ziek te zijn, maar u denkt dat het allemaal wel meevalt.

Meer weten? Bel ons!

Mr. A.Z. van Braam en mw. mr. F. Bakker  hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.