Insolventierecht

Tijdige hulp bij financiële moeilijkheden kan een faillissement voorkomen, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Voor particulieren en kleine zelfstandigen biedt de schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een goed vooruitzicht op een schone lei.

Minnelijke schuldsanering
Zijn uw financiële verplichtingen zo hoog, dat u uw maandelijkse verplichtingen niet langer kunt nakomen? Is er spraken van een problematische schuldsituatie? Willen uw schuldeisers niet meewerken aan een regeling?

Rechtshulp Noord kan u doorverwijzen naar een schuldhulpverleningsinstantie. Samen met de schuldhulpverlener wordt de schuldensituatie in kaart gebracht. Indien uw schuldeisers niet willen meewerken aan een regeling dan kan de rechtbank, onder een aantal voorwaarden, de schuldeisers dwingen om mee te werken. Wanneer een minnelijke schuldsanering niet tot stand komt of wanneer deze wordt beëindigd dan resteert er de mogelijkheid tot het aanvragen van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).

Wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP)
De Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen heeft als doel om te voorkomen dat personen die in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen tot in lengte van jaren met schulden worden achtervolgd.

Heeft u vragen op dit terrein dan kunt u bij ons terecht. Dreigt u uit de WSNP te worden gezet dan kunt u ook bij ons terecht, ook voor (hoger) beroep.

Meer weten? Bel ons!