Organisatie

Klachtenregeling RNA Groningen

Een klacht is iedere uiting van onvrede over onze dienstverlening. De klacht kan ingediend worden door of namens de cliƫnt. U moet de klacht eerst proberen te bespreken met de behandelende medewerker. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u de klacht schriftelijk, per fax of e-mail indienen t.a.v. de klachtenfunctionaris, mr. A.Z. van Braam (a.vanbraam@rechtshulpnoord.nl).

De klacht wordt bevestigd en geregistreerd. U krijgt vervolgens bericht over de verdere behandeling. De klachtenfunctionaris zal eerst proberen om in overleg met u en de medewerker tot een oplossing te komen. Gelukt dat niet dan zal de klachtenfunctionaris een schriftelijk oordeel geven over uw klacht. Dit kan inhouden dat uw klacht (gedeeltelijk) gegrond of (gedeeltelijk) ongegrond wordt verklaard. De klachtenfunctionaris kan in zijn oordeel een aanbeveling opnemen.