Organisatie

 

Klachtenregeling RNA Groningen

Een klacht is iedere uiting van onvrede over onze dienstverlening. De klacht kan ingediend worden door of namens de cliƫnt. U moet de klacht eerst proberen te bespreken met de behandelende medewerker. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u de klacht schriftelijk, per fax of e-mail indienen t.a.v. de klachtenfunctionaris, mr. A.Z. van Braam (a.vanbraam@rechtshulpnoord.nl).

De klacht wordt bevestigd en geregistreerd. U krijgt vervolgens bericht over de verdere behandeling. De klachtenfunctionaris zal eerst proberen om in overleg met u en de medewerker tot een oplossing te komen. Gelukt dat niet dan zal de klachtenfunctionaris een schriftelijk oordeel geven over uw klacht. Dit kan inhouden dat uw klacht (gedeeltelijk) gegrond of (gedeeltelijk) ongegrond wordt verklaard. De klachtenfunctionaris kan in zijn oordeel een aanbeveling opnemen.

 

PRIVACY VERKLARING

Rechtshulp Noord Advocaten (hierna RNA) respecteert uw privacy. RNA verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
RNA verwerkt uw persoonsgegevens (met de volgende doelen) om contact met u te kunnen onderhouden en om onze dienstverlening behoorlijk uit te kunnen voeren, waaronder het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingen).
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende: voor- en achternaam, telefoonnummer, E-mailadres, geslacht en adres; en voor het aanvragen van toevoegingen ook BSN, woonsituatie.
De persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op onze website worden uitsluitend gebruikt om u in te plannen in ons spreekuurrooster.
RNA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
RNA verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
RNA gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal RNA u vragen zich te identificeren. RNA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
RNA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons.
Onze contactgegevens zijn: info.gron@rechtshulpnoord.nl, Postbus 147 (9700AA) Groningen, Hereweg 120 (9725 AK) Groningen, 050 5474760. Rechtshulp Noord Advocaten is de handelsnaam van Stichting RNA Groningen.
Een klacht over bovenstaande kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.