Discriminatie Meldpunt Groningen

Heeft u het gevoel gediscrimineerd te zijn vanwege uw ras, huidskleur, herkomst of nationaliteit, religie of levensovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap? Ga voor een juridische aanpak en laat u bijstaan door het Discriminatie Meldpunt Groningen van Rechtshulp Noord Advocaten. Wij kunnen een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling en/of via een civiele procedure uw gelijk halen. 

Discriminatie Meldpunt Groningen kan bijvoorbeeld een gemeente aanzetten om actie te ondernemen tegen een horecagelegenheid die zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Voor meer informatie, kijk op de aparte site van Discriminatie Meldpunt Groningen www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl

Postadres
Postbus 47
9700 AA Groningen

Bezoekadres
Hereweg 120
9725 AK Groningen

Telefoon
050-5498702

E-mail
info@discriminatiemeldpuntgroningen.nl